Sosyal Sorumluluk Projelerimiz

A'N Psikoloji olarak edindiğimiz misyon gereği ulusal ve uluslararası projeler üretmek ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliği içerisinde olmayı önemsiyoruz.

1. 2022 yılında Uluslar Arası Göç ve Mülteciler Derneği (İMRA)'nin geliştirmiş olduğu "Psikolojik Destek Projesi" kapsamında ekibimizdeki psikologlar dernek bünyesinde gönüllü olarak danışan gördüler. Bu bağlamda ekibimizdeki eğitmenler tarafından gönüllü psikoterapistlerimizin süpervizyon süreçleri yürütüldü. 

2. PSİKOMADER (Psikoterapi ve Psikodrama Derneği) ve Deniz Feneri Derneği iş birliği ile 2023 yılında Doğu illerimizde gerçekleşen afet sonrasında bölgeye gönüllü olarak giden dernek ekibinin psikososyal sağaltımı için grup terapileri gerçekleştirilmiştir. 

3. YTB (Yurtdışı Türkler Birliği) ve PSİKOMADER iş birliği ile "Covid-19 Döneminde Psikoeğitim Çalışmaları Projesi" kapsamında 22 psikoeğitim semineri gönüllü psikologlarımız tarafından verilmiştir.

Paylaş