iori

Psikolog Mervenur Altun

EĞİTİMLER:

 • İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi - Psikoloji (Lisans)

 • İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi - Sosyal Hizmet (Çift Anadal)

 • Kabul ve Kararlılık Terapisi - Uzman Psikolog Esra Oras (3 Ay 42 Saat)

 • Bütüncül Travma Eğitimi - Psikoterapist Sinem Arıtemiz (4 Ay 56 Saat)

 • Bütüncül Psikoterapi Eğitimi - Psikoterapi Okulu (18 Ay 288 Saat):

 1. Hücum Terapisi (Melek Arslanbenzer)

 2. Bilişsel Davranışçı Terapi (Kübra Yılmaztürk)

 3. Kabul ve Kararlılık Terapisi (Esra Oras)

 4. Diyalektik Davranışçı Terapi (Fatih Usta)

 5. Dürtü-Çatışma Kuramı (Melek Arslanbenzer)

 6. Ego Durumları (Sinem Arıtemiz)

 7. Nesne İlişkileri ve Aktarım Odaklı Terapi (Sinem Arıtemiz)

 8. Masterson Terapisi (Sinem Arıtemiz)

 9. Kendilik Psikolojisi (Sinem Arıtemiz)

 10. İlişkisel Psikoloji (Sinem Arıtemiz)

 11. Duygu Odaklı Terapi (Sinem Arıtemiz)

 12. Varoluşçu Terapi (Kübra Yılmaztürk)

 13. Travmaya Bütüncül Yaklaşım (Sinem Arıtemiz)

 14. Çift Terapisi (Meltem Sunar)

 15. Grup Terapileri (Odise Vuçinas)

 • Psikodrama Uygulayıcı Eğitimi - Odise Vuçinas ve Ayşe Melek (4 yıllık eğitimin ilk yılını tamamlamış bulunmakta.)

 

 • Psikanalitik Varoluşçu Çalışma Grubu - Psikoterapist Handan Süreyya Aysun Arıcan (1 ay)

UYGULAYICISI OLDUĞU TESTLER

Çocuk Testleri:

 • CATTEL 2A ve 3A
 • Kent EGY Zeka Testi
 • Ergenler İçin Psikolojik Bozukluklar Envanteri
 • Goodenough- Harris Bir İnsan Çiz Testi

Yetişkin Testleri:

 • MMPI
 • Beck Depresyon Envanteri
 • Beş Faktörlü Narsizim Değerlendirme Testi
 • CATI + TR KF
 • Beier Cümle Tamamlama Testi
 • EPQ
 • Kişilik İnanç Ölçeği
 • SCL-90r
 • STAI

PROJELER:

 • Uluslar Arası Göç ve Mülteciler Derneği (İMRA) Psikolojik Destek Projesi, proje kapsamında dernekte gönüllü psikolog olarak görev almıştır. (2022)

ÇALIŞMA ALANLARI:

 • Yetişkin ve ergenlerle çalışmaktadır.

UYGULADIĞI TERAPİ EKOLLERİ:

 • Psikodinamik Psikoterapiler
 • Bütüncül Psikoterapi
Paylaş