iori

Öğretim Görevlisi - Uzman Psikolog Meltem Sunar

Eğitim

 • Doktora – Psikoloji (Devam) Üsküdar Üniversitesi 2016-Halen
 • Yüksek Lisans – Klinik Psikoloji Üsküdar Üniversitesi 2015
 • Bilimsel Hazırlık – Psikoloji Lisans Denklik Üsküdar Üniversitesi 2012-2013
 • Lisans – İşletme Anadolu Üniversitesi 2003

İş Deneyimi

 • GEDİK ÜNİVERSİTESİ 2019 – Halen- Lisans – Psikolojiye Giriş dersini veriyor.
 • ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ- Klinik Psikoloji Yük. Lisans ve Uygulamalı Psikoloji Yük. Lisans 2018 2019 Aile ve Çift Terapisi dersleri verdi.
 • CİTEB (Cinsel Terapi Eğitim Bilimleri), Eğitim Koordinatörü, İstanbul Sorumlusu – 2018 – Halen

Modüler Eğitimler kapsamında aktif olarak İstanbul – İzmir – Ankara’da Cinsel Terapi Eğitimleri ve Aile ve Çift Terapisi Eğitimleri veriyor.

 • Psik. İnci Özkoray Muayenehane 2013 (3 ay)
 • ECZACIBAŞI İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş. Genel Müdür Yard. Asistanı 1989 – 2001 (12 yıl) (İlaç Ruhsatlandırma)
 • Evlilik ve Çift Terapisi ve Cinsel Terapi uyguluyor, çeşitli kurumlarda eğitim ve seminerler veriyor.

Yüksek Lisans Tez Çalışması

İstanbul’da Özel Bir Psikiyatri Hastanesinin Çocuk Ve Ergen Kliniğine Son 5 Yıl İçinde Başvuran Bireylerde

Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu Ve Eşlik Eden Hastalıkların Sıklığı, Olguların Sosyo-Demografik ve Klinik Değerlendirmesi

Yayınlar

DEHB DSM Ölçeğinin Türkçe Geçerlilik ve Güvenilirlik Çalışması.( Noropsikiyatri ve İlgili Davranış Sağlığı ve Bilimleri Dergisi. Makale No:NIDSAB-2018-03-013).

Diğer Makaleler

 • Narsisistik Kişilik Özelliği Taşıyan Bireylerin Kişilik Yapılanması İle İş Ve Evlilik Hayatlarından Alacakları Doyum Ve Sağlayacakları Uyumun İlişkisi: Bir Sistematik Gözden Geçirme
 • Objeleri Olduğu Gibi Algılamanın Yaratıcı Düşünce Üzerine Etkiler

Verdiği Eğitimler ve Sunumlar

 • Cinsel Terapi Eğitimleri Aile Danışmanlığı Sertifikalı Prog. – (ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ)
 • Aile ve Çift Terapisi Eğitimleri (CiTEB)
 • Cinsel Terapi Eğitimleri (CİTEB)

Vajinismus

Prematür Ejekülasyon

Geç Boşalma

Erektil Disfonksiyon

Cinsel İsteksizlik

Anorgazmi

 •  Zeka Oyunları Eğitici Eğitimi Programı (ÜSKÜDAR ÜN. ÜSEM) Eğitimci – 18 saat
 • Kendinle İletişim-Sunum (Kuraldışı Eğt. Dan.)
 •  İletişimde Ustalaşmak – Eğitim (Mustafa Kartal Nefes Okulu)
 • Affetmek – Sunum (Birçok Dernek ve Kuruluşlarda)
 • Aldatmak – Sunum (Birçok Dernek ve Kuruluşlarda)
 • İnsan İlişkileri – Sunum (Kuraldışı Eğt. Dan.)
 • Önce İnsan – Sunum (Birçok Dernek ve Kuruluşlarda)

Katıldığı Seminerler ve Aldığı Eğitimler

 • Cinsel Terapi Modüler Eğitimleri (7 modül) – CİTEB
 • Kadınlarda görülen cinsel işlev bozuklukları
 • Erkeklerde görülen cinsel işlev bozuklukları

Vajinismus

Cinsel İsteksizlik

Anorgazmi

Erektil Disfonksiyon

Erken Boşalma

Geç Boşalma

 • Evlilik ve Çift Terapisi Modüler Eğitimleri (7 modül) – CİTEB

Bağlanma ve bağlanma türleri

Boşanma terapisi

Aldatma türleri

İlişkilerde rol karmaşası ve çözüm yolları, çatışma

Evlilik ve Çift terapisinde prognoz, direnç, aktarım, karşı aktarım, ikincil kazançlar

 • Kısa Süreli Çözüm Odaklı Danışmanlık Yaklaşımı – PDR

(Türk Psikoloji Danışma ve Rehberlik Derneği)

 • Psikoonkoloji Programı, Travma Ağırlıklı Kognitif Terapi

Yaklaşımıyla Klinisyen Eğitimi– NEO Psikoloji

 • Kognitif Terapi & Anksiyete Tedavisinde
 • BDT Uygulanması – Dr.Emel Stroup ,Academy Of

Cognitive Therapy

 • Kişiler Arası İlişkiler Psikoterapisi Eğitimi (KİPT) –

Üsküdar Üniversitesi

 • Travma ve Yas Eğitimi – Dr. Nevin Dölek
Paylaş